Honorowa Krzekowianka » Regulamin

Regulamin nadawania tytułu
„ZASŁUŻONY DLA OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE”

Rozdział I
Zasady nadawania tytułu „Zasłużony dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze”

§ 1

Tytuł „Zasłużony dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze” zwany dalej „Tytułem”, przyznaje uchwałą na wniosek Członków kapituły raz w roku Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze.

§ 2

Tytuł przyznawany jest osobom, instytucjom, organizacjom których zaangażowanie społeczne oraz osiągnięcia i sukcesy zawodowe w danym roku przyczyniły się do rozwoju i promocji osiedla „Krzekowo-Bezrzecze”.

§ 3

Danej osobie można przyznać tylko jeden tytuł w danym roku.

§ 4

W danym roku można przyznać maksymalnie do trzech tytułów.

§ 5

Laureaci tytułu:

 1. mają prawo korzystania z tytułu przez czas nieograniczony, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V niniejszego Regulaminu,
 2. będą wyróżniani przez okres jednego roku umieszczaniem informacji o nich w wydawnictwach lokalnych.

Rozdział II
Kapituła tytułu „Zasłużony dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze”

§ 6

W Kapitule tytułu zasiadają:

 • Przewodniczący Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze - Przewodniczący Kapituły
 • Członkowie Kapituły:
  1. Byli Przewodniczący Rady Osiedla (od chwili ustanowienia tytułu)
  2. Przedstawiciel radnych Rady Miasta Szczecina okręgu wyborczego obejmującego osiedle Krzekowo-Bezrzecze
  3. Przedstawiciele organizacji społecznych mających siedzibę na osiedlu i posiadających statutowe zapisy działania na rzecz rozwoju społeczności osiedla Krzekowo-Bezrzecze
  4. Przedstawiciele Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze (dwóch przedstawicieli powołanych do kapituły Uchwałą Rady Osiedla)

§ 7

W skład Kapituły tytułu wchodzi nie więcej niż 10 osób.

§ 8

Skład Kapituły podany jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem gazetek, biuletynów lokalnych oraz poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Rady Osiedla.

Rozdział III
Tryb zgłoszenia kandydatów do tytułu „Zasłużony dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze”

§ 9

Do zgłaszania kandydatur do tytułu uprawnieni są:

 1. Przewodniczący Kapituły tytułu „Zasłużony dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze”
 2. Członkowie Kapituły tytułu „Zasłużony dla osiedla Krzekowo-Bezrzecze”
 3. Instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia i fundacje
 4. Związki i grupy twórcze
 5. Instytucje kulturalne i szkoły z terenu osiedla
 6. Radni Miasta Szczecina z okręgu wyborczego obejmującego swym zasięgiem osiedle
 7. Mieszkańcy osiedla
 8. Instytucje i zakłady pracy z terenu osiedla

§10

Termin zgłaszania kandydatur do tytułu będzie wyznaczany każdorazowo przez Radę Osiedla i podawany do publicznej wiadomości.

§ 11

Osoby bądź instytucje zgłaszające kandydatury do tytułu, nie będą podawane do publicznej wiadomości.

§ 12

Osoby nominowane do tytułu, a niewyróżnione, nie będą podawane do publicznej wiadomości.

Rozdział IV
Tryb oceny kandydatur do tytułu, wyboru laureatów oraz wręczania wyróżnień

§ 13

Wyboru laureatów tytułu dokona Kapituła tytułu w następujący sposób:

 1. Członkowie Kapituły ocenią zgłoszone kandydatury pod względem spełniania podstawowego warunku, tj. promocji osiedla w danym roku, poprzez zaangażowanie społeczne i własne osiągnięcia i sukcesy zawodowe.
 2. Kandydatury spełniające w/w warunek, zostaną poddane pod głosowanie tajne Członków Kapituły.
 3. Przewodniczący Kapituły występuje do Rady Osiedla o przyznanie tytułu kandydatom, którzy osiągnęli w czasie głosowania 50% + 1 głos oddanych głosów

§14

Laureatom tytułu zostaną wręczone wyróżnienia w postaci dyplomu oraz miniatury repliki XIX wiecznej pompy drewnianej zwanej „Krzekowianką”

§15

Termin wręczenia wyróżnień będzie każdorazowo wyznaczany przez Radę Osiedla Krzekowo-Bezrzecze.

Rozdział V
Tryb pozbawienia tytułu

§ 16

Na wniosek Kapituły tytułu, Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze może pozbawić laureata przyznanego mu tytułu, w przypadku rażącego naruszenia przez laureata dobrego imienia lub wizerunku osiedla.

« wróć

Znajdź nas na Facebooku

Zarejestrowanych użytkowników: 133

Ostatni temat:
„Ul. Żyzna”

» wchodzę

Siedziba Rady Osiedla

ul. Klonowica 1a
71-241 Szczecin

Telefon/fax

(91) 486-28-09
(czynny całą dobę)

» więcej

Copyright © 2010-2021 | Polityka prywatności

Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci urządzenia, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności. OK, rozumiem